Snoooze nu 2+2 gratis!

Privacy Policy

Snoooze® is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Snoooze Vertriebs GmbH
Neutorstraße 39 / 8
5020 Salzburg, Oostenrijk

Postbus 6
3700 AA Zeist
office-nl@snoooze.co
https://nl.snoooze.co

2. Omgang met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Snoooze® acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

3. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden op verschillende manieren door ons verzameld:

 • Plaatsen van een bestelling: via onze website kun je producten bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling uit te voeren en de bestelde producten aan je af te leveren;
 • Aanmaken account: daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen en verlanglijstjes bij te houden;
 • Inschrijving nieuwsbrief: indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt om jou de nieuwsbrief te kunnen toesturen en het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren;
 • Contact opnemen: je kunt ons benaderen met vragen en/of klachten per post of e-mail. In dat geval zullen we contact met je opnemen om jouw vraag of klacht te behandelen;
 • Deelname winacties/prijsvragen: indien je deelneemt aan acties en/of prijsvragen, verwerken wij de persoonsgegevens die je hierbij aan ons verstrekt. Hetzelfde geldt in het geval je deelneemt aan markt- of klantonderzoek;
 • Review: indien je op de website een review schrijft over een product wat je via de website hebt gekocht heb je de mogelijkheid deze review te voorzien van jouw naam;
 • Social media: als je ons benadert via onze social media kanalen (Facebook en Instagram), verwerken we bepaalde persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld contact met ons opneemt om vragen te stellen;
 • Gebruik website: Bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat verkregen (bijvoorbeeld het IP-adres) en jouw bezoekgedrag op de website. We ontvangen deze informatie door cookies die op onze website zijn geplaatst (zie hiervoor ook hoofdstuk 7).

4. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Naam en contactgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Demografische gegevens: geslacht, geboortedatum, land regio, plaatsnaam;
 • Inschrijving nieuwsbrief: indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt om jou de nieuwsbrief te kunnen toesturen en het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren;
 • Communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat;
 • Technische gegevens: je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en het tijdstip van jouw bezoek op onze website en ten aanzien van de nieuwsbrieven of je deze hebt ontvangen, geopend en of je vanuit de nieuwsbrief hebt doorgeklikt naar de website; Financiële gegevens: betaalgegevens met betrekking tot een gedane aankoop via de website; Account- en bestelgegevens: indien je gebruik maakt van een account verwerken we de inloggegevens van jouw account. Ook – te raadplegen via jouw account – wordt jouw aankoopgeschiedenis verwerkt.

5. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

De in hoofdstuk 4 genoemde persoonsgegevens gebruikten we voor de volgende doeleinden:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail of per post.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om jouw gegevens te verwerken voor deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt.
 • Om onze website en onze dienstverlening te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.

6. Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. Hieronder lichten we per type verwerking toe op basis van welke grondslag dit gebeurt: De in hoofdstuk 4 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 5 (onder 1 t/m 3) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is om de diensten die je van ons afneemt uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het gebruik van onze website, maar ook het doen van een bestelling op onze website en het gebruikmaken van onze klantenservice.

De in hoofdstuk 4 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 5 (onder 4 t/m 5) door ons verwerkt op basis van de van de door jou verkregen toestemming. Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen deze berichten waarbij bepaalde persoonsgegevens van je worden verwerkt. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden voor de ontvangst van deze informatie.

De in hoofdstuk 4 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 5 (onder 6) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

7. Cookies

Op onze website maken wij gebruiken van cookies van Google Analytics. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je apparatuur. We gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op je apparatuur opgeslagen totdat je ze verwijdert. Als je dit niet wilt, kan je je browser instellen zodat deze je informeert over het instellen van cookies en je dit alleen in individuele gevallen toestaat. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. Voor meer informatie over het bewaren van gebruikersgegevens in Google Analytics, kan je het privacy beleid van Google raadplegen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

8. Facebook en Instagram Social Plugins

We gebruiken componenten van de provider Facebook en Instagram op onze site. Elke keer dat u onze website bezoekt, die een dergelijk onderdeel heeft, zorgt dit onderdeel ervoor dat de browser die u gebruikt een overeenkomstige weergave van het onderdeel van Facebook of Instagram downloadt. Via dit proces worden Facebook en Instagram geïnformeerd over welke specifieke pagina van onze website door u wordt bezocht. Als u onze pagina bezoekt en u bent aangemeld bij Facebook, herkent Facebook via de door het onderdeel verzamelde informatie welke specifieke pagina u bezoekt en wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke account op Facebook. Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel koppelt, moet u zich bij de betreffende service afmelden voordat u onze website bezoekt. Als u bent aangemeld bij Instagram, kan Instagram het bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Instagram-account. Als u interactie hebt met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop “Instagram” te drukken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Instagram-account geplaatst en daar aan uw contacten weergegeven. Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Instagram-account toewijst, moet u zich afmelden bij Instagram voordat u onze website bezoekt. Voor meer informatie over het bewaren van gebruikersgegevens door Facebook en Instagram, kan je het privacy beleid van deze social network sites raadplegen: https://www.facebook.com/about/privacy/ https://help.instagram.com/155833707900388/

9. Nieuwsbrief

Wij kunnen jou, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief en andere gepersonaliseerde, commerciële berichten toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze mailings.

10. Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo geven wij bijvoorbeeld jouw adresgegevens door aan GLS om jouw bestelling te kunnen bezorgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

11. Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

12. Minderjarigen

Als je 18 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website en/of diensten. We zullen dan ook in geen geval opzettelijk persoonsgegevens verwerken van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Voor alle ouders en wettelijk vertegenwoordigers geldt dat indien het tot jouw kennis komt dat wij de persoonsgegevens van jouw minderjarige kind onbewust toch hebben verwerkt, dan kan hiervan melding worden gemaakt aan ons via het in hoofdstuk 14 genoemde e-mail adres. In een dergelijk geval zullen we zo spoedig mogelijk over gaan tot de verwijdering van de persoonsgegevens van de minderjarige.

13. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

14. Rechten die je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens

In het geval je gebruik maakt van een gepersonaliseerd account, kunnen bepaalde persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, door jou worden gewijzigd via jouw account. Wanneer je niet in het bezit bent van een account en toch graag jouw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten rectificeren, verwijderen, beperken of overdragen (portabiliteit) dan kan je contact opnemen met ons via answers@snoooze.at

15. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

16. Rechten die je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Indien je jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via answers@snoooze.at (zie hoofdstuk 14). Indien je andere vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot onze privacyverklaring hebt, horen wij dat ook graag.

Door verder te gaan op onze website ga je akkoord met ons cookiebeleid. Naar Privacy Policy

Winkelmand

×

Geen producten in je winkelmand.